Kontaktní informace

Pobočka Bučovice | Po - Pá: 7:30 - 15:30

Nákupní košík

košík je prázdný
 x 

Každý PČH vyrobený ve firmě AMP-Hydraulika s.r.o. je před předáním zákazníkovy prověřený výstupní kontrolou. Tato kontrola je rozdělena do několika částí :

 • kontrola vizuální
 • kontrola zástavbových a připojovacích rozměrů
 • kontrola těsnosti ( provádí se na zkušebním zařízení )

Metodika kontrol vychází z podstaty :

 • ČSN 11 9008
 • ČSN 11 9372
 • ČSN 11 9373 ( ISO 10 100 )

POVRCHOVÁ ÚPRAVA

Standardně je PČH opatřen nástřikem základní syntetickou barvou červenohnědého odstínu.

GARANCE

Na naše výrobky PČH se vztahuje záruka podle zákona č. 513/1991 Sb. Během záruční doby odstraní výrobce závady vzniklé na PČH, které budou řádným způsobem reklamovány. Záruční doba činní 6 měsíců od data prodeje. Je nutné však mít na zřeteli životnost PČH. Ta je dle ČSN 11 9372 na minimální hranici 10 6 cyklů ( dvojzdvihů ) pro zdvih hydromotoru do 500 mm, nebo 1000 km dráhy při jmenovitých parametrech.

Záruka se nevztahuje na závady zapříčiněné mechanickým poškozením, případně zásahem do PČH.

AMP-Hydraulika s.r.o. 
Marefy 140 
685 01 Bučovice 
IČO : 63494337 
DIČ CZ63494337
provoz : AMP-Hydraulika s.r.o. 
Ždánská 569 
685 01 Bučovice

OSVĚDČENÍ O KVALITĚ VÝROBKU

podle § 5 odst. 3 nařízení vlády č. 170/1997 Sb.

 

Potvrzujeme, že u výrobku :

název :

výrobní číslo :

hmotnost :

zkušební tlak :

 

byly provedeny zkoušky podle :

 

 • vnější těsnost ČSN 11 9372:1987
 • funkce a rozběhový tlak ČSN 11 9373:1987; ČSN 11 9008:1991

 

a nebyly zjištěny žádné závady.

Prohlašujeme, že tento výrobek :

  je určen k montáži na strojní zařízení tak, že vznikne strojní zařízení stanovené k posouzení shody podle nařízení vlády č. 170/1997 Sb., a že byl vyroben v souladu s předepsanými normami :

 

 • bezpečnost strojních zařízení ( ČSN EN 292-1:1994; ČSN 292-2:1994; ČSN EN 982:1997 )
 • všeobecné požadavky bezpečnosti ( ČSN 11 9009:1985 )
 • konstrukce a všeobecné požadavky ( ČSN 11 9007:1991; ČSN 11 9372:1987 )
 • pevnost ( ČSN 11 9372:1987 )
 • funkci a rozběhový tlak ( ČSN 11 9373:1987; ČSN 11 9008:1991 )
 • vnější těsnost ( ČSN 11 9372:1987 )
 • spolehlivost ( ČSN 11 9372:1987 )

 

 

Výrobek je za podmínek obvyklého a určeného použití bezpečný

 

 

 

V Bučovicích dne …………………….. ……………………………………….…………….

Ing. Machala Jan – jednatel spol.