Kontaktní informace

Pobočka Bučovice | Po - Pá: 7:30 - 15:30

Nákupní košík

košík je prázdný
 x 

 • osazení hydraulického obvodu hadicemi příslušných tlakových a teplotních parametrů
 • ochrana hadic před mechanickým poškozením a před působením vysokých teplot, které zkracují životnost hadice
 • při montáži počítat s tím, že hadice při změnách tlaku se může smršťovat nebo prodlužovat, z tohoto důvodu musí být hadice upnuta vždy volně
 • v případě vyšších dynamických rázech nebo malého poloměru ohybu je nutné použít hadice vyšších tlakových parametrů
 • snížení spolehlivosti a bezpečnosti provozu hadice se projeví prolínáním hydraulické kapaliny v místě spojení hadice s koncovkou nebo místním vynutím hadice. V tomto případě je nutné hadici vyměnit
 • doporučený způsob montáže je uveden níže

 

Instalace hadicového vedení
Špatně Správně  
hadice 01 hadice 06 Hadicové vedení NESMÍ být namáháno KRUTEM
hadice 02 hadice 07 U hadicového vedení MUSÍ být dodržen minimální poloměr ohybu. 
Využívat úhlové koncovky.
hadice 03 hadice 08
hadice 04 hadice 09 ZABRÁNIT dotyku hadicového vedení s ostrou hranou, zabránit otěru hadice vhodnou ochranou.
hadice 05 hadice 10

 


 

Návrh průtoků hadic

PROVOZNÍ TLAK

Volba hadice závisí na tlaku, teplotě a druhu dopravovaného média.

MĚŘENÍ VNITŘNÍHO PRŮTOKU

Volba světlosti d(mm) závisí na průtoku dopravovaného média a požadované rychlosti průtoku

DIAGRAM K URČENÍ PRŮTOKU

diagram

Tento nomogram je návodem, jak jednoduše určit jmenovitou světlost ( DN ) požadovanou pro hadici DIN. Při určování se nepočítá s odporem trubek, ventilů, viskozitou a s účinky teploty na viskozitu a s dalšími faktory.

Příklad : 
Známé hodnoty :

 • průtok Q = 80 l/min
 • provozní tlak PB = cca 35 bar

Hledaná hodnota :

 • vnitřní průměr hadice nebo hydraulické trubky

Řešení :

 1. v nomogramu si označíme hodnotu Q
 2. v tabulce průtočných rychlostí si podle tlaku přiřadíme doporučenou rychlost průtoku, kterou si označíme v nomogramu ve sloupci “ v ”
 3. hodnoty “ Q ” a “ v ” propojíme
 4. v průsečíku prostřední stupnice vyčteme výslednou hodnotu vnitřního průměru hadice

PRO HYDRAULICKÉ OLEJE JSOU DOPORUČENÉ TYTO PRŮTOKOVÉ RYCHLOSTI

Typ vedení Tlak Rychlost
sací vedení 0-25 bar 3,0 ms -1
zpětné vedení 25-50 bar 4,0 ms -1
tlakové vedení 50-100 bar 4,5 ms -1
100-150 bar 5,0 ms -1
150-210 bar 5,5 ms -1
210-315 bar 6,0 ms -1